Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Jerzego Pękali, z dnia 14.06.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 58
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Jerzego Pękali, z dnia 14.06.1974 r.
Date:
1974-06-14
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Jerzego Pękali, z dnia 14.06.1974 r. Dokument dot. omówienia planu budownictwa sakralnego dla Krakowa. Maszynopis podpisany odręcznie.
.