Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 21.07.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 52
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 21.07.1969 r.
Date:
1969-07-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 21.07.1969 r. Pismo dot. kwestii paszportowych kard. Karola Wojtyły. Maszynopis z odręcznym podpisem.
.