Menu

Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 1.02.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 212
Title:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 1.02.1973 r.
Date:
1973-02-01
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo kard. Karola Wojtyły do Aleksandra Skarżyńskiego, z dnia 1.02.1973 r. Pismo dot. ocenzurowania numeru 11-12 "Notificationes". Dokument opatrzony odręcznymi adnotacjami i podpisem.
.