Menu

Pismo E. Tokarskiego nt. środowiskowych opinii o uroczystościach kościelnych 1000-lecia Chrztu Polski w Krakowie w dniach 6-8.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 64-65
Title:
Pismo E. Tokarskiego nt. środowiskowych opinii o uroczystościach kościelnych 1000-lecia Chrztu Polski w Krakowie w dniach 6-8.05.1966 r.
Date:
1966-05-13
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo E. Tokarskiego nt. środowiskowych opini o uroczystościach kościelnych 1000-lecia Chrztu Polski w Krakowie, w dniach 6-8.05.1966 r. W piśmie m.in. informacja o postawie abp. Karola Wojtyły względem decyzji kard. Stefana Wyszyńskiego. Maszynopis.