Menu

Pismo do kard. Stefana Wyszyńskiego, z 1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 72-73
Title:
Pismo do kard. Stefana Wyszyńskiego, z 1977 r.
Dates:
1977-01-01
1977-12-31
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo do kard. Stefana Wyszyńskiego, z 1977 r. Pismo dot. stosowania niemieckich nazw miast polskich w zaproszeniu wysłanym przez kard. Karola Wojtyłę do biskupów niemieckich. Maszynopis.