Menu

Pismo bp. Bronisława Dąbrowskiego do Aleksandra Skarzyńskiego, z dnia 27.08.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 71-72
Title:
Pismo bp. Bronisława Dąbrowskiego do Aleksandra Skarzyńskiego, z dnia 27.08.1969 r.
Date:
1969-08-27
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo bp. Bronisława Dąbrowskiego do Aleksandra Skarzyńskiego, z dnia 27.08.1969 r. Do pisma dołączone pismo kard. Karola Wojtyły 2/1587/0/7.23/125/268/73. Maszynopis z podpisem odręcznym.
.