Menu

Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 3.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 37
Title:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 3.06.1968 r.
Date:
1968-06-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 3.06.1968 r. Pismo dot. zezwolenia na odbycie procesji Bożego Ciała w Krakowie. Maszynopis podpisany odręcznie.