Menu

Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 31.07.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 55
Title:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 31.07.1969 r.
Date:
1969-07-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 31.07.1969 r. Pismo dot. planowanego wyjazdu kard. Karola Wojtyły do Kanady. Pismo wprowadza następny dokument 2/1587/0/7.23/125/268/56-57. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i podpisany odręcznie.
.