Menu

Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 26.07.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 53
Title:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 26.07.1969 r.
Date:
1969-07-26
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Wiesława Ociepka, z dnia 26.07.1969 r. Pismo dot. planowanego wyjazdu kard. Karola Wojtyły do Kanady. Pismo wprowadza następny dokument 2/1587/0/7.23/125/268/54. Maszynopis podpisany odręcznie.
.