Menu

Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 5.07.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 1
Title:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 5.07.1969 r.
Date:
1969-07-05
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 5.07.1969 r. Pismo dot. planowanego wyjazdu kard. Wojtyły do Kanady. Maszynopis podpisany odręcznie.