Menu

Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.11.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 114
Title:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.11.1973 r.
Date:
1973-11-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.11.1973 r. Pismo dot. zwolnienia ze służby wojskowej kleryków seminarium duchownego. Maszynopis podpisany odręcznie.