Menu

Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.08.1967 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 31
Title:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.08.1967 r.
Date:
1967-06-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.08.1967 r. Pismo jest odpowiedzią na pismo z dnia 21.06.1967 r., dot. systematycznego ograniczania procesji Bożego Ciała w Krakowie. Maszynopis podpisany odręcznie.