Menu

Pismo Aleksandra Merkera do Wiesława Ociepka, z dnia 19.08.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 58
Title:
Pismo Aleksandra Merkera do Wiesława Ociepka, z dnia 19.08.1969 r.
Date:
1969-08-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Merkera do Wiesława Ociepka, z dnia 14.08.1969 r. Jest to notatka informacyjna wprowadzająca następny dokument 2/1587/0/7.23/125/268/59. Maszynopis.
.