Menu

Pismo Aleksandra Merkera do Teodora Palimąki, z dnia 24.08.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 124
Title:
Pismo Aleksandra Merkera do Teodora Palimąki, z dnia 24.08.1973 r.
Date:
1973-08-24
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Skarżyńskiego do Teodora Palimąki, z dnia 24.08.1973 r. Pismo dot. wyjazdu kard. Karola Wojtyły do Rzymu. Maszynopis z odręcznym podpisem.