Menu

Pismo Aleksandra Merkera do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.03.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 150
Title:
Pismo Aleksandra Merkera do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.03.1973 r.
Date:
1973-03-03
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Pismo Aleksandra Merkera do kard. Karola Wojtyły, z dnia 3.03.1973 r. Pismo dot. zwrotu paszportu przez kard. Karola Wojtyły po powrocie z podróży. Maszynopis z odręcznym podpisem.
.