Menu

Pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemii Świętej (20-26 marca 2000 r.). Kronika pielgrzymki - 25 marca 2000 r.

Informations
Archive description
Minutage
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
PR II_2000_2_029
Owner signature:
2003/00/I[ 0 - 0 ]
Title:
Pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemii Świętej (20-26 marca 2000 r.). Kronika pielgrzymki - 25 marca 2000 r.
Date:
2000-03-25
Size and medium:
58,8 MB; MP3
Creator's name:
Polskie Radio S.A.
Repository:
Polskie Radio S.A.
Content:
Papież w Izraelu - kronika pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej - dzień szósty (25 marca 2000 r.)
JAN PAWEŁ II - papież
MICHEL SABBAH - arcybiskup Jerozolimy
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:27:55
AUTHOR:
Jan Gocel, Bogumił Husejnow, Wojciech Wójcik
JOURNALIST:
Henryk Szrubarz, Wiesław Molak
PRODUCTION:
Grzegorz Wierzbicki
TRANSLATION:
Krzysztof Ołdakowski, Grzegorz Dobroczyński
Thematic scope:
Kronika pielgrzymki Jana Pawła II do Izraela. Relacja z mszy świętej w Nazarecie i homilia Papieża o Tajemnicy Zwiastowania. Wizyta w Patriarchacie grecko - prawosławnym i przemówienie Papieża dotyczące jedności chrześcijan w Ziemi Świętej. Zapowiedź kolejnego dnia pielgrzymki.