Menu

Odręcznie napisany fragment wspomnień Tadeusza Hołuja opublikowanych w książce "Cyganeria i Polityka". Wspomnienia krakowskie 1919-1939", Czytelnik 1964, str. 458-459.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 17
Title:
Odręcznie napisany fragment wspomnień Tadeusza Hołuja opublikowanych w książce "Cyganeria i Polityka". Wspomnienia krakowskie 1919-1939", Czytelnik 1964, str. 458-459.
Date:
1965
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odręcznie napisany fragment wspomnień Tadeusza Hołuja opublikowanych w książce "Cyganeria i Polityka". Wspomnienia krakowskie 1919-1939", Czytelnik 1964, str. 458-459. Autor opisuje abp. Wojtyłę jako poetę.