Menu

Odręczne pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły, przez ks. Franciszka Macharskiego.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 62
Title:
Odręczne pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły, przez ks. Franciszka Macharskiego.
Date:
1969-08-21
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odręczne pokwitowanie odbioru paszportu dyplomatycznego dla kard. Karola Wojtyły, przez ks. Franciszka Macharskiego w dniu 21.08.1969 r. Pokwitowanie podpisane odręcznie.
.