Menu

Odręczna notatka ze spotkania pracowników Wydziału do Spraw Wyznań

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/5.1/127/48/k. 97-99
Title:
Odręczna notatka ze spotkania pracowników Wydziału do Spraw Wyznań
Date:
1964
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odręczna notatka ze spotkania pracowników Wydziału do Spraw Wyznań, prawdopodobnie z 1964 r. Tytuł dokumentu nieczytelny. Dokument zawiera opinię Leona Króla o abp. Wojtyle.