Menu

Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły nt. schematu o życiu i za[…] Kurii, 25.10.1965 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 31
Title:
Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły nt. schematu o życiu i za[…] Kurii, 25.10.1965 r.
Date:
1965-10-25
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły nt. schematu o życiu i za[…] Kurii, 25.10.1965 r. W notatce odwołanie do publikacji w "Słowie Powszechnym", 26.10.1965 r. str. 2. Brak podpisu.