Menu

Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły nt. schematu o obecności Kościoła w świecie

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 29
Title:
Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły nt. schematu o obecności Kościoła w świecie
Date:
1965 (?)
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły nt. schematu o obecności Kościoła w świecie. W notatce odniesienie do publikacji w "Biuletynie Prasowym", nr 16, str. 7. W dokumencie brak daty i podpisu.