Menu

Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły i bp. Franciszka Jopa nt. schematu o życiu i p. […] K[…]

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 30
Title:
Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły i bp. Franciszka Jopa nt. schematu o życiu i p. […] K[…]
Date:
1965 (?)
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odręczna notatka z informacją o uwagach abp. Karola Wojtyły i bp. Franciszka Jopa nt. schematu o życiu i p. […] K[…]. W dokumencie brak daty i podpisu.