Menu

Odręczna notatka nt. telefonogramu do kard. Karola Wojtyły, z dnia 5.11.1976 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 77
Title:
Odręczna notatka nt. telefonogramu do kard. Karola Wojtyły, z dnia 5.11.1976 r.
Dates:
1976-01-01
1976-12-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odręczna notatka nt. telefonogramu do kard. Karola Wojtyły, z dnia 5.11.1976 r. Pismo dot. organizacji spotkania kard. Karola Wojtyły z Józefem Tejchmą.