Menu

Odpowiedź Zbigniewa Skolickiego na telegram abp. Karola Wojtyły nadany 7.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 67
Title:
Odpowiedź Zbigniewa Skolickiego na telegram abp. Karola Wojtyły nadany 7.05.1966 r.
Date:
1966-05-07
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpowiedź Zbigniewa Skolickiego na telegram abp. Karola Wojtyły nadany 7.05.1966 r. W piśmie Skolicki wyjaśnia powody zmiany trasy przejazdu obrazy Matki Bożej Częstochowskiej. Maszynopis.