Menu

Odpis tematyki wykładów sekcji praktycznej Instytutu Liturgicznego dla księży proboszczów i rektorów miasta Krakowa w roku 1968/1969.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 135
Title:
Odpis tematyki wykładów sekcji praktycznej Instytutu Liturgicznego dla księży proboszczów i rektorów miasta Krakowa w roku 1968/1969.
Date:
1968-12-20
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis tematyki wykładów sekcji praktycznej Instytutu Liturgicznego dla księży proboszczów i rektorów miasta Krakowa w roku 1968/1969. W dokumencie wzmianka o kard. Karolu Wojtyle. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/134. Maszynopis
Geographical index:
Date:
Make comments