Menu

Odpis telegramu nadanego w dniu 7.05.1966 r. przez abp. Karola Wojtyłę do Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 66
Title:
Odpis telegramu nadanego w dniu 7.05.1966 r. przez abp. Karola Wojtyłę do Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa
Date:
1966-05-07
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis telegramu nadanego w dniu 7.05.1966 r. przez abp. Karola Wojtyłę do Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa. Telegram dot. zmiany trasy przejazdu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Maszynopis.