Menu

Odpis pisma Zbigniewa Skolickiego do bp. Karola Wojtyły, z dnia 14.10.1963 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/48/k. 90
Title:
Odpis pisma Zbigniewa Skolickiego do bp. Karola Wojtyły, z dnia 14.10.1963 r.
Date:
1963-10-14
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma Zbigniewa Skolickiego do bp. Karola Wojtyły, z dnia 14.10.1963 r. W piśmie informacje nt. kompetencji Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/48/89. Maszynopis.