Menu

Odpis pisma Zarządu Bazyliki Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 8.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 45
Title:
Odpis pisma Zarządu Bazyliki Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 8.06.1968 r.
Date:
1968-06-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma Zarządu Bazyliki Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 8.06.1968 r., skierowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej "Stare Miasto". Pismo dot. odmowy udzielenia zgody na odbycie procesji w dniu Bożego Ciała. Do pisma dołączony odpis pisma kard Wojtyły do E. Góry (zob.2/1587/0/7.19/82/18/35-36). Pismo stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/44. Maszynopis.