Menu

Odpis pisma Zarządu Bazyliki Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 10.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 44
Title:
Odpis pisma Zarządu Bazyliki Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 10.06.1968 r.
Date:
1968-06-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma Zarządu Bazyliki Metropolitarnej w Krakowie, z dnia 10.06.1968 r., skierowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej "Stare Miasto". Pismo dot. udzielenia zgody na odbycie procesji w dniu Bożego Ciała. Do pisma dołączony dokument 2/1587/0/7.19/82/18/45. Maszynopis.