Menu

Odpis pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 19.12.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 49
Title:
Odpis pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 19.12.1973 r.
Date:
1973-10-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma Wita Drapicha do kard. Karola Wojtyły, z dnia 19.12.1973 r. W dokumencie zaproszenie do omówienia planu budownictwa sakralnego archidiecezji krakowskiej. Maszynopis podpisany odręcznie.
.