Menu

Odpis pisma Stefani Duras do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 23.04.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 74-75
Title:
Odpis pisma Stefani Duras do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 23.04.1969 r.
Date:
1969-04-23
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma Stefani Duras do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 23.04.1969 r. Dokument dotyczy usunięcia Stefani Duraz ze stanowiska wychowawczyni Świetlicy Dworcowej w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do pisma 2/1587/0/7.23/125/268/73. Maszynopis.
.
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments