Menu

Odpis pisma Kurii Metropolitarnej w Krakowie skierowanego do Sekretariatu Episkopatu, z dnia 16.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 82-86
Title:
Odpis pisma Kurii Metropolitarnej w Krakowie skierowanego do Sekretariatu Episkopatu, z dnia 16.05.1966 r.
Date:
1966-06-16
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma Kurii Metropolitarnej w Krakowie skierowanego do Sekretariatu Episkopatu, z dnia 16.05.1966 r. W piśmie uwagi dot. utrudnień podczas organizacji i przebiegu uroczystości milenijnych w Krakowie. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.17/78/83/81. Maszynopis.