Menu

Odpis pisma ks. Józefa Moronia, z dnia 23.07.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 18
Title:
Odpis pisma ks. Józefa Moronia, z dnia 23.07.1974 r.
Date:
1974-07-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma ks. Józefa Moronia, z dnia 23.07.1974 r., skierowany do Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu. Pismo dot. wydania zezwolenia na modlitwę na placu przy celi śmierci bł. Maksymiliana Marii Kolbego. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/271/13-15. Maszynopis.