Menu

Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 17.05.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 23
Title:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 17.05.1968 r.
Date:
1968-05-17
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 17.05.1968 r. Pismo dot. udzielenia zezwolenia na odbycie procesji katedralnej w dniu Bożego Ciała. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/18/21-22. Maszynopis.