Menu

Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Józefa Cyrankiewicza, z dnia 8.02.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 16
Title:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Józefa Cyrankiewicza, z dnia 8.02.1969 r.
Date:
1969-02-08
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Józefa Cyrankiewicza, z dnia 8.02.1969 r. Pismo dot. prośby o wydanie paszportów na wyjazd do Włoch dla kardynała i towarzyszących mu księży. Maszynopis opatrzony odręczną adnotacją.