Menu

Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Jerzego Pękały, z dnia 31.05.1977 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/274/k. 69
Title:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Jerzego Pękały, z dnia 31.05.1977 r.
Date:
1977-05-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Jerzego Pękały, z dnia 31.05.1977 r. Pismo dot. omówienia planów budownictwa sakralnego i kościelnego. Maszynopis.