Menu

Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Edwarda Góry, z dnia 10.06.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 42
Title:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Edwarda Góry, z dnia 10.06.1968 r.
Date:
1968-06-10
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do Edwarda Góry, z dnia 10.06.1968 r. Pismo dot. udzielenia zgody na odbycie procesji w dniu Bożego Ciała. Brak dołączonego do dokumentu załącznika. Maszynopis.