Menu

Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do bp. Bronisława Dąbrowskiego, z dnia 30.04.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 73
Title:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do bp. Bronisława Dąbrowskiego, z dnia 30.04.1969 r.
Date:
1969-04-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma kard. Karola Wojtyły do bp. Bronisława Dąbrowskiego, z dnia 30.04.1969 r. Jest to notatka wprowadzająca następne dokumenty 2/1587/0/7.23/125/268/74-75 oraz 2/1587/0/7.23/125/268/76-78. Pismo stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/268/71-72. Maszynopis.
.