Menu

Odpis pisma Józefa Tejchmy do kard. Karola Wojtyły, z dnia 30.01.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 60
Title:
Odpis pisma Józefa Tejchmy do kard. Karola Wojtyły, z dnia 30.01.1974 r.
Date:
1974-01-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma Józefa Tejchmy do kard. Karola Wojtyły, z dnia 30.01.1974 r. Dokument jest odpowiedzią na list kardynała Wojtyły z dnia 14.12.1973 r. Maszynopis.