Menu

Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego z dnia 5.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 69
Title:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego z dnia 5.05.1966 r.
Date:
1966-05-05
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego z dnia 5.05.1866 r. W piśmie abp. Karol Wojtyła porusza problem wydawania zezwoleń na parafialne procesje w dniu 8.05.1966 r. Maszynopis.