Menu

Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 11.06.1965 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 14
Title:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 11.06.1965 r.
Date:
1965-06-11
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego, z dnia 11.06.1965 r. Pismo dot. udzielenia zezwolenia na odbycie procesji katedralnej w dniu Bożego Ciała. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.18/80/11/11-13. Maszynopis.