Menu

Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, z dnia 6.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 75
Title:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, z dnia 6.05.1966 r.
Date:
1966-05-06
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis pisma abp. Karola Wojtyły do Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, z dnia 6.05.1966 r. Pismo dot. kwestii organizacyjnych uroczystości milenijnych na Wzgórzu Wawelskim. Maszynopis.