Menu

Odpis listu kard. Karola Wojtyły do Jerzego Turowicza, z dnia 7.03.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 36-44
Title:
Odpis listu kard. Karola Wojtyły do Jerzego Turowicza, z dnia 7.03.1969 r.
Date:
1969-03-07
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis listu kard. Karola Wojtyły do Jerzego Turowicza, z dnia 7.03.1969 r. W liście kard. Wojtyła omawia kwestie dot. artykułu Jerzego Turowicza "Krytyka Kościoła" opublikowanego na łamach "Tygodnika Powszechnego", misji czasopisma w społeczeństwie polskim oraz roli Soboru Watykańskiego II. Maszynopis.