Menu

Odpis listu abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego z dnia 6.05.1966 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.17/78/83/k. 68
Title:
Odpis listu abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego z dnia 6.05.1966 r.
Date:
1966-05-06
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis listu abp. Karola Wojtyły do Zbigniewa Skolickiego z dnia 6.05.1966 r. W liście abp. Wojtyła tłumaczy swoją nieobecność na spotkaniu z przewodniczącym Prezydium Rady Narodowej w Krakowie. Maszynopis