Menu

Odpis komunikatu kard. Karola Wojtyły, wraz z przedrukiem telegramu Pawła VI dot. 200-setnej rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.18/80/11/k. 52
Title:
Odpis komunikatu kard. Karola Wojtyły, wraz z przedrukiem telegramu Pawła VI dot. 200-setnej rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego
Date:
1967-12-02
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis komunikatu kard. Karola Wojtyły, wraz z przedrukiem telegramu Pawła VI dot. 200 rocznicy kanonizacji św. Jana Kantego. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 0/7.18/80/11/47. Maszynopis.