Menu

Odpis komunikatu abp. Karola Wojtyły nt. ponownego otwarcia niższego seminarium duchownego w Krakowie

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 27
Title:
Odpis komunikatu abp. Karola Wojtyły nt. ponownego otwarcia niższego seminarium duchownego w Krakowie
Date:
1965-07-07
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis komunikatu abp. Karola Wojtyły nt. ponownego otwarcia niższego seminarium duchownego w Krakowie, skierowanego do księży, w dniu 7.07.1965 r. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.27/76/5/22. Maszynopis.