Menu

Odpis decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu, z dnia 12.08.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/271/k. 19
Title:
Odpis decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu, z dnia 12.08.1974 r.
Date:
1974-08-12
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Odpis decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu, z dnia 12.08.1974 r. Pismo dot. odmowy wydania zgody na modlitwę na placu przy celi śmierci Maksymiliana Marii Kolbego. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.23/125/271/13-15. Maszynopis.