Menu

Odezwa Arcybiskupa Metropolity do Archidiecezji Krakowskiej. Kwestionariusze w sprawie bazy noclegowej, 21.03.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
29 2382_6_403_k. 49-53
Title:
Odezwa Arcybiskupa Metropolity do Archidiecezji Krakowskiej. Kwestionariusze w sprawie bazy noclegowej, 21.03.1979 r.
Date:
1979-03-21
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Content:
Odezwa Arcybiskupa Metropolity do Archidiecezji Krakowskiej. Kwestionariusze w sprawie bazy noclegowej. Pismo przewodnie opatrzone klauzulą tajne - egz. numerowany (1), odręczny podpis: Stefan Gołębiowski.