Menu

Notatki informacyjne MSW dot. kard. Karola Wojtyły, z dni 16.09., 1.10. oraz 15.11.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 79
Title:
Notatki informacyjne MSW dot. kard. Karola Wojtyły, z dni 16.09., 1.10. oraz 15.11.1969 r.
Dates:
1969-01-01
1969-12-30
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatki informacyjne MSW dot. kard. Karola Wojtyły, z dni 16.09., 1.10. oraz 15.11.1969 r. Notatki nt. m.in. listu pasterskiego kardynała, prośby o wydanie zgody na transmisje telewizyjną uroczystości Zielonych Świątek i powrotu kardynała do Polski. Maszynopis.
.