Menu

Notatka z rozmowy z ks. prof. Stanisławem Grzybkiem, z dnia 16.12.1969 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.23/125/268/k. 125
Title:
Notatka z rozmowy z ks. prof. Stanisławem Grzybkiem, z dnia 16.12.1969 r.
Date:
1969-12-16
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Notatka z rozmowy z ks. prof. Stanisławem Grzybkiem, z dnia 16.12.1969 r. Notatka dot. pobytu kard. Karola Wojtyły w USA i jego opinii o polskiej diasporze. Notatka sporządzona odręcznie.